Trips With Kids

Geograficzny Środek Europy

Miejscowość Suchowola – to tu według wyliczeń Szymona Antoniego Sobiekrajskiego z 1775 roku znajduje się Środek Europy.

Środek Europy

Nie jedyny środek Europy

Co ciekawe to środków Europy jest kilka, wszystko zależy od tego jakie kryteria wybierzemy przy liczeniu. I tak w 1989 roku uznano, że środek Europy jest na Litwie. Inne państwa także podjęły się wyznaczenia środka Europy na ich terenie. I tak punkty takie znajdziemy również w Austrii, Białorusi, Czechach, Estonii, na Litwie, w Niemczech, Rumunii, Słowacji, Słowenii i na Ukrainie.

Zjawisko tylu środków Europy przyczyniło się nawet do powstania w 2004 roku filmu o tytule „Środek Europy”, który zagłębia się w ten temat.

Dla nas, to taki przystanek po drodze. Zatrzymaliśmy się na chwilę w Suchowoli i zobaczyliśmy kamień ustawiony z tej oto okazji na rynku. Widać, że bardziej popularny jest tu inny pomnik – ks. J. Popiełuszki znajdujący się pod metalową konstrukcją łuku papieskiego.

Dla dzieci atrakcją były niewątpliwie fontanny na rynku. Za wszelką cenę chciały ochlapać rodziców.